Vastgoedrecht onder de loep: meeneembaarheidWie een woning koopt, zal naast de aankoopprijs doorgaans ook verkooprechten (ook wel registratierechten) dienen te betalen waardoor het totale kostenplaatje van de aankoop toeneemt. Moeten deze verkooprechten ook bij elke volgende aankoop volledig betaald worden? 

HET PRINCIPE VAN DE MEENEEMBAARHEID 

In bepaalde gevallen kunnen de verkooprechten die bij een eerdere aankoop werden betaald in mindering worden gebracht van de verkooprechten die u dient te betalen bij de aankoop van een nieuwe woning-hoofdverblijfplaats. Hierdoor bent u bij de aankoop van een nieuwe woning-hoofdverblijfplaats niet opnieuw het volledig bedrag aan verkooprechten verschuldigd. U dient immers enkel het verschil tussen beide bedragen te betalen.

 

SYSTEMEN VAN MEENEEMBAARHEID

 

1. MEENEEMBAARHEID DOOR VERREKENING

Verkoopt u eerst de oude woning-hoofdverblijfplaats vooraleer u overgaat tot het aankopen van een nieuwe woning die u eveneens als hoofdverblijfplaats zal betrekken? In dat geval kan de meeneembaarheid meteen plaatsvinden bij de registratie van de aankoop van de nieuwe woning.

2. MEENEEMBAARHEID DOOR TERUGGAVE

Koopt u eerst een nieuwe woning aan die u als hoofdverblijfplaats zal betrekken vooraleer u overgaat tot het verkopen van de oude woning-hoofdverblijfplaats? In dergelijke situatie zal de meeneembaarheid plaatshebben in de vorm van een teruggave na het verlijden van de verkoopakte van de oude woning.

3. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWAARDEN

Het principe van de meeneembaarheid kan niet alleen toegepast worden bij de aankoop van een woning-hoofdverblijfplaats, maar  ook bij de aankoop van een bouwgrond, een onroerend goed dat na verbouwing tot een woning bestemd kan worden en zelfs in bepaalde gevallen bij de aankoop van een nieuwbouwwoning (met name wanneer op de grondwaarde verkooprechten werden geheven).

Het principe van de meeneembaarheid van de verkooprechten zal niet in elke situatie van toepassing zijn. Er dienen immers steeds enkele voorwaarden vervuld te zijn:  

4. BEPERKINGEN

Indien u aan alle voorwaarden voldoet, betekent dit nog niet dat u ook het volledige bedrag aan vroeger betaalde verkooprechten kan meenemen. Het bedrag wordt in de eerste plaats namelijk beperkt tot uw aandeel in de vroeger betaalde verkooprechten. Bovendien kan het ook niet meer bedragen dan uw aandeel in de verkooprechten van de nieuwe woning. Tot slot geldt er ook een absolute maximum van 12.500 euro.

   

Bronnen: