Verplicht asbestattest jaagt verkopers op extra kostenVanaf 23 november moet je naast een bodemattest, stedenbouwkundige inlichtingen, een elektriciteitsattest, een EPC, een postinterventiedossier ook nog een asbestattest
voorleggen bij de verkoop van je huis of appartement. Tenminste als het gebouw van voor 2001 dateert. Gaat het om een recentere woning? Dan is een attest niet nodig. Een
asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.
 
De bekendste toepassing van asbest zijn golfplaten. Maar asbest kan in veel meer aanwezig zijn zoals in dakleien, isolatie van verwarmingsleidingen … Asbest is kankerverwekkend, daarom wil men tegen 2040 Vlaanderen volledig asbestveilig maken door al het asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen. Vanaf
23 november 2022 wordt een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. In 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw, gebouwd voor 2001, over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie
te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.
 
De prijs van een inspectie zal tussen 300 en 600 euro (exclusief btw) liggen. Maar dit kan nog fameus oplopen als er verschillende staalnames moeten gebeuren om bij verdachte materialen met zekerheid te bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Elke staalname zal tussen 40 en 60 euro kosten. En ook OVAM passeert de kassa, want per attest zullen zij 50 euro aanrekenen.
 
Het asbestattest moet er nog niet zijn als je de woning te koop zet. Bij het EPC-attest is dit wel het geval. Pas bij de werkelijke eigendomsoverdracht, dit kan het compromis of de akte zijn (als er aankoop- verkoopbelofte getekend is), moet het asbestattest aanwezig zijn.
 
Voor meer informatie kan je terecht bij onze habicom-experten.