Renoveren of verhuizen?Betalen voor een renovatie of beter verhuizen? Het is een vraag die menigeen zich al stelde, maar die nu extra relevant is, met de komst van het verplichte asbestattest en de renovatieplicht.
 
In Vlaanderen zijn er ruim 2,8 miljoen woningen met asbesthoudende toepassingen volgens OVAM. Tegen 2040 wil de overheid een asbestveilige leefomgeving creëren. De eerste stap daarnaartoe is het asbestattest, dat vanaf 23 november 2022 bij elke overdracht van een pand, gebouwd voor 2001, verplicht moet worden overhandigd aan de koper.
 
Ook op vlak van energiezuinigheid ziet de overheid graag dat we aan het renoveren gaan. Wie vanaf 2023 een woning koopt met een energielabel E of F, moet die binnen de vijf jaar opknappen tot label D of beter. Wie al eigenaar is, krijgt hiervoor de tijd tot 2030. In 2050 zouden alle woningen klimaatneutraal moeten zijn, maar voorlopig voldoet nog maar 4,6% aan het A-label. De overheid voorziet wel verschillende premies, subsidies en een renteloze energielening om een energetische renovatie te bekostigen.
 
Kortom, ga je zelf aan de slag? Of zoek je een nieuwe woning die al wel voldoet aan de nieuwste normen? En zo ja, is dat wel haalbaar voor je budget en in de regio waar je wenst te wonen? Een complexe beslissing en bovendien voor ieders situatie verschillend. Bij een vastgoedexpert zoals habicom, kan je terecht voor advies hierover. De mensen bij habicom hebben de kennis in huis om je te begeleiden bij je keuze en kunnen helpen met alle praktische zaken die nodig zijn om je woondroom te realiseren.