Vastgoedprijzen blijven stijgen, ondanks (verwachte) economische terugvalZullen de prijzen dalen of stijgen? Het is de vraag die veel mensen, die op zoek zijn naar een nieuwe woonst, bezighoudt. Wacht je beter met aankopen, of grijp je best je kans als je droomwoning voorbijkomt? 
 
De grootbanken verwachten opnieuw dat de vastgoedprijzen zullen dalen. Toch blijft de terugval van de prijzen, die jaar op jaar wordt voorspeld, tot nu toe uit. In 2020 zorgde de coronapandemie (en de lockdowns) niet voor een prijsdaling, maar bleek het juist een stuwende factor die de prijzen naar recordhoogte deed stijgen.
Voor 2021 werd opnieuw een prijsdaling voorspeld: volgens de banken zou de coronacrisis de woningmarkt met enige vertraging raken. Met name de toenemende werkloosheid en het verminderde gezinsinkomen zouden leiden tot een neerwaartse druk op de vastgoedprijzen. Het tegenovergestelde bleek het geval te zijn.
 
Prijzen opnieuw gestegen
Ook nu blijkt die voorspelling ernaast te zitten. De notarisbarometer laat zien dat, in de eerste 9 maanden van 2021, de prijzen nog altijd in de lift zitten. In Vlaanderen betaalden kopers gemiddeld 4,8% meer voor een woonhuis en voor appartementen stegen de prijzen met 3,4% (ten opzichte van 2020). Economen verwachten dat die stijging zich verder doorzet in de komende tijd, mede doordat lenen nog altijd goedkoop blijft door de lage rente. Ook blijft vastgoed als belegging een aantrekkelijke optie voor investeerders door het stabiele karakter.
 
Grote vraag blijft
Bovendien merken we, ook bij habicom, dat de vraag nog altijd groter is dan het aanbod. Vooral de vraag naar woningen met een tuin of appartementen met een mooi terras, is behoorlijk groter dan het aanbod. Wie dus zijn of haar droomwoning tegenkomt, gaat het best uit van zijn persoonlijke situatie en mogelijkheden en wacht beter niet af om over te gaan tot aankoop.