Alles wat je moet weten over de nieuwe watertoets


 
Misschien heb je het al gehoord: een aantal maanden geleden trad de nieuwe watertoets in werking. Wat betekent dat voor de verkoop of aankoop van je woning of bouwgrond?
 
In Vlaanderen liggen naar schatting 211.000 woningen en 29.000 bouwpercelen in een overstromingsgevoelig gebied. Dat lijken er veel, maar het betekent niet dat bij elke overstroming al deze woningen onder water staan. Wel is er een informatieplicht over de overstromingsgevoeligheid, een systeem dat sinds begin dit jaar eenvoudiger werd gemaakt door het
invoeren van de nieuwe watertoets.
 
De nieuwe kaarten zijn onder andere meer up-to-date en houden rekening met de recentste inzichten rond overstromingen. Metingen wijzen namelijk op een toename van
wateroverlast na hevige regenval. Een gevolg van de klimaatverandering, een hogere bevolkingsdichtheid, waterlopen die snel reageren en riolen
die overbelast geraken.
 
De 2 belangrijkste wijzigingen:
 
Overstromingsscore A tot D
De watertoetskaart met de aanduiding van de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden en de effectief overstromingsgevoelige gebieden verdwijnt. In de plaats komt
een eenvoudiger systeem met scores van A tot D, die ook al in andere domeinen voorkomen.
 
Gebouw en perceel krijgen een afzonderlijke score (G-score en P-score)
De vorige watertoetskaart kleurde de overstromingsgevoeligheid in voor het gebouw én het bijhorend perceel in zijn geheel. Voortaan gebeurt dit genuanceerder. Het gebouw en
het perceel krijgen elk een aparte overstromingsscore. Zo is het duidelijk of overstromingen zich enkel beperken tot een deel van het (lager gelegen) perceel of ook de gebouwen bedreigen.
 
Aankopen of bouwen in een overstromingsgevoelig gebied
 
Aankopen of bouwen in overstromingsgevoelig gebied lijkt een groot risico, maar in de praktijk is de situatie vaak anders. Zo namen veel gemeentes al maatregelen tegen overstromingen, die nog niet op de waterkaart staan vermeld. De nieuwe watertoets geeft bovendien een gedetailleerder en genuanceerder beeld van het risico. Zo
wordt nu ook de bron van de overstroming vermeld:
Je kan zo beter inschatten wat de oorzaak van het overstromingsrisico is en in welke mate een gebouw of perceel kans heeft op overstromingsschade. Bovendien geeft de watertoets je inzicht welke maatregelen je kan nemen om waterschade te voorkomen en te beperken.
 
Watertoets raadplegen
 
Sommige percelen en gebouwen die voorheen in overstromingsgevoelig gebied lagen, liggen dat nu niet meer en omgekeerd. De watertoets van jouw eigendom vind
je op → www.waterinfo.be/watertoets.
 
Informatieplicht
 
In Vlaanderen geldt een informatieplicht als het gaat over overstromingsgevoeligheid. Dat betekent dat iedereen die een gebouw of grond wil verkopen of verhuren, verplicht is om
de watertoets scores te vermelden.
 
Meer weten? Voor meer info of advies kan je ook terecht bij onze habicomexperten via hallo@habicom.be of 03 449 42 41.