De toekomst van je vastgoed in goede handen met de zorgvolmachtWie nadenkt over de toekomst, wordt wel eens geconfronteerd met het onprettige vooruitzicht op een afnemende gezondheid. Zeker als eigenaar van één of meerdere onroerende goederen, kan het daarom interessant zijn om reeds bij goede gezondheid te anticiperen op een eventuele situatie waarin je niet langer in de mogelijkheid bent om je eigen vermogen te beheren.

Onder normale omstandigheden zou in voorkomend geval via het vredegerecht een bewindvoerder worden aangesteld om je vermogen te beheren, maar dit komt natuurlijk niet altijd ten goede van je persoonlijke wensen, of die van je naasten. Indien je liever proactief zelf beslist over het toekomstig beheer van je vermogen, kan je je eventueel beroepen op de zorgvolmacht. Met dit juridisch bindend document stel je een door jezelf aangeduide persoon in de mogelijkheid om in jouw naam handelingen te stellen met betrekking tot je vermogen.
 
Belangrijk om te weten is dat je deze zorgvolmacht zo vrij kan invullen als gewenst, en er dus ook beperkingen op kan stellen. Zo kan je bepalen of je volmachtshouder enkel het beheer van je patrimonium voor zich mag nemen, of ook meer ingrijpende beslissingen kan maken, zoals de verhuur, verkoop of schenking van je eigendom.
 
Ook indien je specifieke eisen hebt, kan je deze uitlijnen in je zorgvolmacht. Hiermee kan je een hele hoop zorgen wegnemen voor jezelf, maar ook voor je naasten.
 
Voor meer informatie over de zorgvolmacht kan je steeds terecht bij je notaris, of op www.notaris.be.