5 redenen om nog altijd voor zonnepanelen te gaan!Zijn zonnepanelen nog rendabel? Wat is de impact van het energiebeleid op jouw zonnepanelen? Nu de terugdraaiende teller is afgeschaft, rijst de vraag of het tegenwoordig nog interessant is om zonnepanelen te installeren… Ontdek hieronder 5 redenen waarom zonnepanelen nog steeds een goede investering zijn. 

 

1. De prijs van zonnepanelen daalde de laatste jaren spectaculair. Bovendien keert Fluvius een investeringspremie uit van maximaal 40% van het totale aankoopbedrag van de zonnepanelen (met een limiet € 1.500). Indien je woning ouder is dan 10 jaar, betaal je bovendien maar 6% BTW op zowel de aankoop als de plaatsing van zonnepanelen in plaats van 21% BTW. 
 

2. De kwaliteit van zonnepanelen wordt ook steeds beter, ze gaan veel langer mee dan vroeger: tegenwoordig is de levensverwachting van zonnepanelen 25 à 30 jaar. 
 

3. Zonnepanelen zijn niet enkel milieuvriendelijk, ze zorgen er ook voor dat je woning een beter energielabel haalt (beter EPC) aangezien ze hier rechtstreeks invloed op hebben. Een beter EPC resulteert ook in een hogere verkoopwaarde van jouw woning. 
 

4. Het prosumententarief werd afgeschaft, dat betekent dat u geen vergoeding meer dient te betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet. 
 

5. Je krijgt een vergoeding van je energieleverancier voor de overtollige groene stroom die je produceert en terug op het elektriciteitsnet zet. Aarzel niet om jouw leverancier hierover te contacteren.
 

Kortom, door het nieuwe systeem met de digitale meter duurt de terugverdientijd van zonnepanelen iets langer, maar op termijn verdien je deze investering zeker terug en maak je nog steeds winst. 

  

Wat als u een woning koopt waarop zonnepanelen aanwezig zijn? 

 

Digitale meter 

Als de zonnepanelen op de woning geplaatst zijn voor 1 januari 2021, dan dient er overgeschakeld te worden naar het nieuwe systeem met een digitale meter. Netbeheerder Fluvius en de Vlaamse Overheid hebben echter beslist dat zonnepaneeleigenaars met een terugdraaiende teller tot 2025 uitstel kunnen vragen voor hun digitale meter. Ook ontvang je een eenmalige compensatiepremie van de Vlaamse Overheid als je overstapt naar een digitale meter. 


Documenten 

Bewijs van aankoop: Vraag dit zeker aan de verkoper of aan jouw makelaar. Op dit document kan je zien hoe oud de zonnepanelen zijn, hoeveel ze gekost hebben, welke leverancier ze geplaatst heeft, wat het merk is en hoeveel hun vermogen is. Ook kan je achterhalen of er nog garantie van toepassing is op de zonnepanelen en de omvormer. 


Bewijs van rendement: Je kan ook vragen of je mag zien hoeveel de zonnepanelen jaarlijks gemiddeld hebben opgebracht. Het rendement van zonnepanelen daalt naarmate ze ouder worden of als ze niet perfect gepositioneerd staan. Het is goed om te weten of de investering de moeite waard is. 


Als je deze zaken hebt mogen ontvangen en de meerwaarde van de woning overeenkomt met de waarde van de zonnepanelen, dan is een woning met zonnepanelen zeker en vast een gunstige investering. Jij, als koper, kan profiteren van een investering die de verkoper reeds gedaan heeft en ook al moet je hier een bijdrage voor leveren, je verdient deze hoe dan ook terug op een paar jaar tijd. 


Weetje 

Je hebt geen vergunning nodig om zonnepanelen te plaatsen, tenzij het uitdrukkelijk verboden is, bijvoorbeeld omdat je woning tot beschermd erfgoed behoort. Informeer daarom altijd eerst bij je gemeente.