Het belang van een energiezuinige woningDe Belgische overheid wil dat in 2050 elk huis of appartement even energiezuinig is als een nieuwbouwwoning, met andere woorden: het e-peil mag maximaal 60 zijn. Nu al zien we dat de verkoopwaarde van energiezuinige woningen hierdoor hoger ligt, maar de verwachting is dat dat verschil nog toeneemt in de toekomst, naarmate de wetgeving strenger wordt.
 
Wie nieuw bouwt, voldoet automatisch aan de normen van 2050, want sinds dit jaar moet elke nieuwbouwwoning BijnaEnergieNeutraal (BEN) zijn en mag het energiepeil niet hoger zijn dan 30. Voor bestaande woningen geldt dat er in de afgelopen jaren al veel energiebesparende renovaties werden uitgevoerd, maar dat een groot deel nog altijd niet voldoet aan de toekomstige norm.
 
Verplichting
2050 klinkt nog ver weg en voorlopig is een e-peil van 60 of minder nog geen verplichting. Toch is de CO2-uitstoot een alsmaar belangrijker item op de politieke agenda. Het zou dus kunnen dat de regels al sneller worden aangescherpt. Dat kan nadelig zijn voor mensen met een niet-energiezuinige woning. Bovendien is een laag e-peil ook in je eigen voordeel, omdat je daarmee maandelijks minder hoge kosten betaalt voor bijvoorbeeld gas en elektriciteit. Wie een woning koopt, kijkt dus beter verder dan alleen naar de foto’s. Op onze website helpen we je daarbij door alle informatie zo transparant mogelijk weer te geven. Zo vind je op habicom.be van iedere woonst onder andere de EPC-score maar ook het volledig attest dat de aanbevelingen verzamelt die voor de desbetreffende woning van toepassing zijn.
 
Financieel voordeel
Investeren om energie te besparen brengt kosten met zich mee, maar er zijn ook tal van initiatieven die een financieel voordeel toekennen
aan wie kiest voor energiezuinig wonen. Zo geven veel banken een ‘groene korting’ op het rentetarief van een hypothecair krediet, op
basis van de EPC-score . Bovendien zijn er tal van premies en subsidies voor wie een ingrijpende energetische renovatie doet en kan je onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de renteloze renovatielening van de Vlaamse overheid. Voor meer info en advies hierover kan je ook terecht bij onze vastgoedexperten.