Wat als je ouders een deel van je verbouwingswerken betalen?Stel: je koopt een woning met je samenwonende partner, maar je ouders betalen een deel van de verbouwingswerken. Leuk! Maar voor jou en je partner roept het misschien een paar vragen op. Papieren bijhouden is de boodschap!
 
Ouders staan er misschien niet bij stil, maar door bepaalde renovatieof bouwwerken voor hun rekening te nemen bevoordelen ze beide partners. De meerwaarde van de woning stijgt, maar die woning is ook eigendom van de partner van het kind. Geen probleem tenzij… de relatie op de klippen loopt. In dat geval zal de woning verkocht worden of zal de ene partner de andere ‘uitkopen’.
Maar wat met de investeringen van de ouders? Daar wordt rekening mee gehouden bij het bepalen van de uitkoopsom.
 
Hiervoor zijn er drie verschillende zaken van belang:
• De huidige waarde van de woning
• Hoeveel het nog af te betalen bedrag van de lening bedraagt
• Wat de partners inbrengen. Het kan bijvoorbeeld perfect zijn dat één van hen meer spaargeld had dan de andere, en dus meer bij de aankoop
heeft kunnen inbrengen. Een andere situatie: de partners zijn elk voor de helft eigenaar, maar de ene heeft bepaalde werken betaald omdat hij of zij een financieel steuntje in de rug kreeg van de ouders.
 
Goede afspraken, goede… familieleden
Ouders kunnen kiezen om de verbouwingen te financieren als een schenking of ze kunnen het zien als een lening. Hoe dan ook zetten ouders alle afspraken met hun kind best keurig op papier. Dat voelt misschien niet aangenaam aan, maar het bespaart een hoop miserie later.
 
Je zal je inbreng immers maar recupereren met de nodige bewijzen. Hoe meer bewijzen, hoe minder discussie. Hebben je ouders de aannemers betaald? Dan houden ze best alle facturen bij op een veilige plaats. Anders zal deze inbreng, die eigenlijk gezien wordt als jouw inbreng, niet verrekend kunnen worden als het zou mislopen met je relatie. Deze papieren mogen dus met de jaren niet verloren gaan.
 
Documenten bijhouden: handig met een digitale kluis
Vandaag kan je belangrijke documenten zoals facturen, afspraken met je familie of leningsovereenkomst met je partner veilig bewaren in Izimi, een online digitale kluis. Documenten uploaden in Izimi vervangt voor alle duidelijkheid niet de originelen (die je als partner nodig hebt als bewijs), maar het is wel een handig hulpmiddel om alles terug te vinden. In je kluis kan je immers aangeven waar alles precies ligt voor het geval je de originele
exemplaren moet bovenhalen. Een groot voordeel van Izimi is bovendien dat je documenten kan delen met specifieke mensen. Je ouders uploaden alle nodige documenten, en vervolgens delen ze die met jou en je partner. Dat vergroot het vertrouwen en zorgt voor minder discussies over de bedragen.
 
Izimi is een dienst van algemeen belang ontwikkeld door de notarissen. Het platform is volledig gratis.
Meer info? → www.izimi.be
 
In samenwerking met