Privé huurinkomsten binnenkort belast?‘Economen en fiscalisten zien geen enkele reden om huurinkomsten uit vastgoed minder te belasten.  Maar de politiek schuift deze hete aardappel al jaren voor zicht uit.’ zegt habicom-vastgoedexpert Naranjo Decamps.  ‘Maar dat het er ooit komt, is een zekerheid.  Daarvoor zijn er voldoende signalen.  Zo werd ons land, eind vorig jaar, nog zwaar op de vingers getikt door het Europees Hof van Justitie.  Het Hof eiste een boete en dwangsommen zolang huurinkomsten van binnen- en buitenlandse woning verschillend belast werden.’  
 
Niet correct belast
 
Binnenlands vastgoed wordt op dit moment niet belast op basis van de werkelijke huurinkomsten maar op basis van een fictief inkomen in de vorm van het geïndexeerde kadastraal inkomen (verhoogd met 40%).  Maar dat fictief inkomen staat al lang niet meer in verhouding tot de reële huurinkomsten.  Die huurinkomsten liggen ondertussen beduidend hoger. Het kadastraal inkomen komt overeen met het jaarlijks netto-huurinkomen dat je in 1975 voor het onroerend goed zou ontvangen als je het verhuurde.  Om aan de huidige waarde te komen wordt het KI jaarlijks geïndexeerd.  Maar die waarde komt helemaal niet meer overeen met de huidige huurwaarde.
 
Vrijstelling
 
Sowieso zal het nog even duren alvorens huurinkomsten in België integraal zullen belast worden.  Er is geen enkele politicus die dat op dit moment aandurft.  Maar eeuwig kan deze scheefgetrokken situatie niet blijven duren.  Een lange overgangsperiode lijkt hierbij aangewezen.  Eén tarief voor alle vermogensinkomsten, waar ook de huurinkomsten onder vallen, gecombineerd met een vrijstelling tot een bepaald bedrag lijkt de oplossing.  Op die manier kan je de gepensioneerde met één huurappartement vrijwaren.