Zijn onze woningen te duur?Verdubbeling
 
De sterke stijging van de woningprijzen heeft vorig jaar de overwaardering van de vastgoedmarkt bijna doen verdubbelen.  In het jaarverslag van de Nationale bank lezen we dat de woningprijzen in de eerste negen maanden van 2020 tot 5,2 procent stegen.  De eerste golf van de epidemie en de onzekerheid over de economie heeft het aanbod van woningen licht doen dalen. Maar de vraag bleef zeer hoog.  Bij zo’n marktsituatie is het normaal dat de prijzen stijgen.  Maar tegelijkertijd is het opmerkelijk.  Het inkomen van de gezinnen is immers weinig of niets gestegen en het Vlaams Gewest heeft de fiscale aftrekbaarheid van hypothecaire kredieten afgeschaft.  Elementen die de stijging van de vastgoedprijzen had moeten afremmen.
 
Rentedaling
 
Volgens de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, heeft het monetair beleid bijgedragen tot de stijging van de woningprijzen.  De rentedaling heeft hier een bijzonder grote impact gehad.  De banken hebben in 2020 wel minder leningen verstrekt die groter zijn dan 90 procent van de waarde van de gekochte woning.
 
Overwaardering nuanceren
 
Volgens de Nationale Bank is, tijdens de eerste negen maanden van 2020, de overwaardering van de Belgische vastgoedmarkt gestegen naar 13,5 procent, bijna dubbel zoveel als in 2019.  ‘ Toch moeten we deze ‘zogezegde’ overwaardering als vastgoedexperten nuanceren,’ zegt Naranjo Decamps van habicom.  ‘Al jaar en dag wordt er gesproken over een overwaardering van ons vastgoed.  En wat blijkt toch stijgen de vastgoedprijzen jaar na jaar.  De enige momenten dat de prijzen spectaculair gedaald zijn, de vorige 100 jaar, was tijdens de twee wereldoorlogen.  We blijven Belgen en die worden geboren met een (eigen) baksteen in hun maag.’ besluit Naranjo.