Kan je een huurder weigeren?Het is een vraag die geregeld gesteld wordt.  En het antwoord is ja.  Je mag als verhuurder een eigen keuze maken.  Daarentegen is het verboden om je te bezondigen aan discriminatie.  Maar waar ligt die grens tussen selecteren en discrimineren?
 
Criteria
 
Wanneer is er volgens de wet sprake van discriminatie?  Wel van zodra een verhuurder een ongerechtvaardigd onderscheid maakt op basis van één van de beschermde criteria, ongeacht of de verhuurder dat zo bedoelde of niet.  Die beschermde criteria zijn: leeftijd, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, huidskleur, geslacht, geboorte, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, afkomst, nationale of etnische afstamming, taal en vermogen.