Kan je een huurder weigeren?Het is een vraag die geregeld gesteld wordt.  En het antwoord is ja.  Je mag als verhuurder een eigen keuze maken.  Daarentegen is het verboden om je te bezondigen aan discriminatie.  Maar waar ligt die grens tussen selecteren en discrimineren?
 
Criteria
 
Wanneer is er volgens de wet sprake van discriminatie?  Wel van zodra een verhuurder een ongerechtvaardigd onderscheid maakt op basis van één van de beschermde criteria, ongeacht of de verhuurder dat zo bedoelde of niet.  Die beschermde criteria zijn: leeftijd, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, huidskleur, geslacht, geboorte, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, afkomst, nationale of etnische afstamming, taal en vermogen.
 
Professionele hulp
 
Meer en meer verhuurders kiezen ervoor om de professionele hulp van een vastgoedexpert in te schakelen.  ‘En dat merken we ook bij habicom’, zegt Naranjo Decamps van habicom.  ‘In 2020 hebben we maar liefst 30% meer verhuringen gedaan dan in 2019.  Een opmerkelijke stijging, maar een logische.  Bij habicom kunnen verhuurders op dezelfde service rekenen als bij verkoop.  We gaan zéér ver.  Ons team helpt niet alleen bij het vinden van de juiste en geschikte huurder, maar zorgt echt voor alles. Zelfs als de huurder nadien een slechte betaler blijkt te zijn, staan we de verhuurder bij.  Wij bereiden de ingebrekestellingen voor en maken zelfs het verzoekschrift voor uitzetting door de vrederechter op, als dat nodig blijkt te zijn’, bevestigt Naranjo.  ‘Onze verhuurders besparen zo snel enkele duizenden euro’s omdat ze geen advocaat moeten inschakelen. Nog een reden om habicom in huis te halen’, besluit Naranjo.